⏰ TEMPS LÍMIT: 22 de novembre del 2020
2020/11/30 15:54:39

SuaraLab, el laboratori d’innovació social de Suara Cooperativa obre una convocatòria per buscar startups que vulguin formar part del Disruptive Homecare Startup Challenge. Suara Cooperativa, amb més de 4.500 professionals, donem resposta a les necessitats d’atenció, suport, assistència i educació d’infants i joves, famílies, persones que requereixen algun tipus de suport per a ser més autònomes, persones que volen entrar en el mercat laboral o tenen com a objectiu millorar professionalment, persones que necessiten suport davant situacions de crisi. Gestionem més de 221 serveis i atenem anualment a més de 44.000 persones.

🔎 Què busquem?

REPTE: Transformació del model assistencial social i sanitari.

 • Projectes de base tecnològica que innovin en l’atenció a les persones grans o amb dependències en l’àmbit sociosanitari.
 • Propostes que aportin una millora de la gestió i coordinació de dades de l’àmbit sanitari i social.
 • Projectes que fomentin l’apoderament de les persones usuàries.
 • Solucions que incorporin models assistencials disruptius per fer front a l’impacte provocat per la pandèmia de la COVID19.

🚀 Challenge 2020-2021

 • Selecció de 5 startups

  Entre totes les startups presentades en seleccionarem 5 que formaran part del challenge.

 • Bootcamp

  Durant una setmana les startups seleccionades podran participar a un Bootcamp virtual amb workshops i espais de co-creació disruptiva amb ponents de referència.

 • Mentoring

  Posteriorment al bootcamp, seleccionarem 3 startups per continuar amb l’última etapa del Challenge, que rebran mentoring amb acompanyament tècnic per fer créixer i consolidar el projecte.

 • Pitch final

  Elevator Pitch, on les 3 startups finalistes del Challenge presentaran el seu projecte final a un acte obert a partners i col·laboradors.

👍🏽 Beneficis

 • Espai de treball

  Disponibilitat d’un espai de treball a les nostres oficines, equipades amb tots els recursos de treball al 22@, un dels districtes més dinàmics de l’ecosistema emprenedor de Barcelona. (En funció de la situació epidemiològica).

 • Finançament

  Suport en la recerca de finançament per desenvolupar el projecte

 • Mentoring

  Accés a una xarxa de mentors de referència especialitzats en tot tipus de camps socials. T’ajudaran en el teu procés de validació de solucions i t’oferiran assessoria professional.

 • Proves pilot

  Crea i repensa el futur de l’atenció a les persones i contrasta els teus projectes amb un equip de professionals amb una àmplia experiència en el món social.

 • Partners

  Crea i repensa el futur de l’atenció a les persones i contrasta els teus projectes amb un equip de professionals amb una àmplia experiència en el món social. Accedeix a noves aliances.

 • Aliances estratègiques

  Suara Cooperativa posa a disposició de la startup la seva xarxa de contactes. Connectarem les startups amb recursos i oportunitats, vinculant-les amb institucions i organitzacions del tercer sector i de l’àmbit tecnològic.